Nosūtīt pieprasījumuIncoterms

Incoterms jeb International Commercial terms ir starptautiski tirdzniecības noteikumi, ko izdevusi Starptautiskā tirdzniecības palāta un kas tiek plaši pielietoti tirdzniecības darījumos. Noteikumi ir atzīti starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī komersantu aprindās visā pasaulē.

Incoterms mazina vai pavisam novērš neskaidrības, kas rodas šādu noteikumu dažādās interpretācijas dēļ dažādās valstīs. Incoterms nosaka pušu tiesības un pienākumus, slēdzot pārdošanas līgumus par preču piegādi (preču piegādes noteikumi). Noteikumi paskaidro, kurai pārdošanas līguma pusei ir pienākums organizēt pārvadājumus vai apdrošināšanu, kad pārdevējs piegādā preces pircējam, un par kurām izmaksām kura puse ir atbildīga.

Kopš 2011. gada 1. janvāra spēkā ir astotais izdevums — Incoterms 2010.

Incoterms 2010 noteikumu saraksts:

E grupa – Nosūtīšana

EXW – No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)

F grupa – Transportēšana nav apmaksāta

FCA — Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)

FAS — Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)

FOB — Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)

C grupa — Transportēšana apmaksāta

CFR — Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

CIF — Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

CPT — Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

CIP — Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

D grupa — Pienākšana

DAT — Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)

DAP — Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)

DDP — Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

 

Nosūtīt pieprasījumu

Noderīgas saites

Mūsu partneri

Riga Commercial Port Logistic Operator Mann Lines

FIATA LAFF ISO